ChildCenter for autistic children

Welkom

Advies en Begeleiding

voor ouders van kinderen met autisme

ChildCenter is een Stichting die, op non-profit basis, behandeling en begeleiding biedt aan kinderen uit het autistisch spectrum. Een kenmerkend aspekt van onze werkwijze is dat de ouders intensief bij de behandelingen worden betrokken.

Bij de in Amsterdam gevestigde stichting zijn deskundigen uit verschillende disciplines werkzaam, waaronder pedagoog, ergotherapeut, logopedist, speltherapeut, psycholoog, muziektherapeut. Wij bieden onze hulp aan op basis van de door de Amerikaanse kinderpsychiater professor dr. Stanley Greenspan ontwikkelde behandelmethode.Julia Disney


Uitgangspunt is dat emoties aan de basis staan van het leren, waarbij zinvol contact en communicatie — waar het zo aan schort bij autistische kinderen — pas kan ontstaan als gevoelens (emoties en bedoelingen) op een betekenisvolle, speelse en natuurlijke wijze worden verbonden met gedrag en taal.

In de behandeling wordt bij Stichting ChildCenter daarom een grote plaats ingeruimd voor de eigen specifieke inbreng die ouders hebben vanuit de dagelijkse ervaring met hun kind. Voor hun autistische kind wordt een hulpprogramma aangeboden dat zogezegd 'op maat gesneden' is, omdat ChildCenter ervan uitgaat dat geen twee kinderen hetzelfde zijn, en dat dit dus ook geldt voor kinderen uit het autistisch spectrum. Individueel, contactgericht en positief werken met het kind (via 'floortime') en intensieve samenwerking tussen ouders en behandelaars vindt ChildCenter essentieel.

In het algemeen kan gezegd worden dat de hulp van ChildCenter omvat:

Stichting ChildCenter werkt vooral thuis bij het kind en ouders.


Naast bovengenoemde activiteiten via therapie, is Stichting ChildCenter ook bij een non-profit theaterproject betrokken - InterActing Amsterdam geheten - waarbij improvisatie wordt gebruikt om kinderen met een vorm van autisme sociaal weerbaarder en zelfbewuster te maken. Voor achtergrondinformatie over het project InterActing Amsterdam, zie de aan ChildCenter gelieerde website: https://www.interacting.amsterdam.


LET OP! Stichting Child Center en InterActing Amsterdam zijn op geen enkele wijze meer verbonden aan de website inter-acting.org. Deze website is van iemand anders. De juiste url is bovenstaande url: www.interacting.amsterdam