ChildCenter voor autistische kinderen

Team ChildCenter

Renée Freud

Fysiotherapeute ChildCenter

Renée Freud is fysiotherapeute met ruime ervaring ten aanzien van de behandeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Bij de clientjes van het Childcenter richt ze zich in het bijzonder op die kinderen waarbij mogelijkerwijs sprake is van een stoornis in de sensorische Informatieverwerking.


Renee at work
RenÚe Freud at work

Wat is Sensorische Informatieverwerking? S.I.)
Sensorisch betekent zintuiglijk. Onze zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam en geven ons de informatie die wij nodig hebben om te kunnen overleven en om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Zij stellen ons in staat om belangrijke en onbelangrijke informatie van elkaar te onderscheiden en de informatie die belangrijk voor ons is adequaat te gebruiken. Ze waarschuwen ons als er gevaar dreigt en ze helpen ons om ons te kunnen aanpassen aan de steeds wisselende omstandigheden .De manier waarop we op zintuiglijke prikkels ervaren en er op reageren verschilt van mens tot mens. We zijn uniek in de manier waarop we prikkels ervaren en verwerken, zonder dat we ons dat altijd realiseren. Wanneer de zintuiglijke informatieverwerking niet goed verloopt kun je moeite hebben om op een doelbewuste en doelgerichte manier op prikkels te reageren en problemen ondervinden met allerlei activiteiten in het dagelijks leven.

SI, activatie en alertheid.
Voor iedere activiteit die we doen hebben we een bepaald niveau van activatie nodig, passend bij die activiteit. Onze zintuigen spelen een belangrijke rol in het regelen van deze activatie en alertheid. Er zijn zintuiglijke prikkels die ons kalmeren of juist activeren. Ieder mens ontwikkelt zijn eigen voorkeur voor het gebruik van zintuiglijke informatie voor het regelen van zijn/haar activatie en alertheid. Bij S.I. problemen speelt een onvoldoende adequate regulatie van het alertheidsniveau en/of activiteitenniveau vaak een belangrijke rol.

Problemen in de Sensorische Informatieverwerking
Sensorische modulatieproblemen: De term modulatie wordt gebruikt om datgene te beschrijven wat de hersenen met de sensorische informatie doen. Bij modulatie problemen reageert het kind te weinig (onderresponsief) of juist teveel (overresponsief ) op bepaalde zintuiglijke informatie en wordt de toevloed van sensorische informatie in het centraal zenuwstelsel onvoldoende aangepast en uitgebalanceerd.

Sensorische discriminatieproblemen: het kind kan de ene binnenkomende zintuiglijke prikkel moeilijk van de andere zintuiglijke prikkel onderscheiden en kan daarom niet adequaat reageren.

Sensomotorische problemen: heeft moeite om zijn bewegingen goed te co÷rdineren, te plannen en/of uit te voeren waardoor het onvoldoende tot een doelgerichte bewegingsactiviteit komt.

Sensorische Informatieverwerkingsproblemen komen in allerlei gradaties voor, van heel licht tot zwaar. Vaak spelen sensorische informatieverwerkingsproblemen een rol bij stoornissen zoals ADHD (aandachtprobleem met hyperactiviteit), autisme of spraak/taal problemen.

Gedrags problemen
Het onvermogen om soepel te kunnen reageren op prikkels door problemen in de Sensorische Informatieverwerking geeft vaak aanleiding tot onbegrepen gedrag en-of problemen in de sociaal- emotionele ntwikkeling.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van het gedrag dat een kind met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen kan laten zien:

Bij problemen met aanraking:
- Raakt van streek tijdens verzorging ( b.v. problemen met aankleden, wassen, vecht of huilt tijdens knippen van het haar, knippen van de vingernagels)
- Vermijdt lopen op blote voeten vooral in zand.
- Vertoont de ongebruikelijke behoefte om bepaald speelgoed,oppervlakken of structuren aan te raken ( b.v. voortdurend voorwerpen aanraken)
- Raakt mensen en voorwerpen aan
- Krimpt ineen als hij op een vriendelijke manier wordt aangeraakt
- Heeft een overdreven behoefte om bepaalde oppervlakken, texturen aan te raken of in de mond te stoppen

Bij problemen met beweging en balans:
- Wordt angstig als zijn voeten van de grond komen
- Is bang voor hoogtes en om te vallen
- Heeft een hekel aan liften of roltrappen
- Heeft een hekel aan activiteiten waarbij zijn hoofd ondersteboven hangt
- Geniet juist van draaimolens en snel rijden en draait graag in de de rondte
- Gooit zichzelf op de grond, tegen de muur of tegen anderen aan

Bij problemen met visuele prikkels:
- Is snel afgeleid door visuele prikkels
- Knippert veel bij fel licht
- Problemen met oogcontact

Bij problemen met auditieve prikkels:
- Negatieve reactie op onverwachte/ harde geluiden, houdt handen over de oren om deze te beschermen tegen geluid
- Is snel afgeleid door geluiden in de omgeving, kan niet werken als er achtergrondgeluiden zijn
- Reageert niet wanneer zijn/haar naam geroepen wordt, maar je weet dat het gehoor in orde is
- Geniet van vreemde geluiden, maakt graag harde geluiden

Bij problemen met smaak en geur:
- Eet alleen voedsel met bepaalde smaken en beperkt zich tot voedsel met een bepaalde structuur/temperatuur
- Toont sterke voorkeur voor bepaalde geuren en smaken, kauwt of likt aan niet eetbare voorwerpen

Sensorische Integratie therapie
Kinderen waarbij men vermoed dat Sensorische Informatieverwerkings-problemen een rol spelen kunnen bij mij worden aangemeld voor observatie-, onderzoek en indien ge´ndiceerd behandeld worden met de sensorische Integratie therapie.

De therapie richt zich op het belang van een goede integratie van de zintuigprikkels: de sensorische integratie. Door middel van de therapie proberen we verandering te brengen in de manier waarop het kind de sensorische integratie organiseert, zodat het kind beter in staat is op een goede manier te reageren op de wereld om hem/haar heen. Dit gebeurt op een speelse manier waardoor de therapie ook leuk is voor het kind.De Blauwe Olifant Fysiotherapie voor kinderen
Willemsstraat 124
1015JE Amsterdam
Telefoon: 020-3377568 of 06-51506822

(tijdens behandelingen kan ik de telefoon niet opnemen; spreekt U dan svp een boodschap in of stuur een sms naar het 06-nummer)


Links